Schanzer
Schanzer
Schanzer

logo esport free Chi tiết người chơi

Ảnh khỏa thân
Franziska Kirmaier
Kirmaier, Franziska

tiền vệ

Ngày sinh/27/11/2007

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //