Schanzer
Schanzer
Schanzer

ltd vl world cup 2022 chau a Thánh Vinzenz

St. Vinzenz thành lập Câu lạc bộ Fan đầu tiên của FC Ingolstadt 04 vào năm 2004. Kể từ đó, nhiều dự án chung đã được thực hiện.

FCI St. Vinzenz hỗ trợ các lễ hội mùa hè của mình, trong chiến dịch poster trên mặt tiền nhà của cơ sở và trong việc bán nút, trong đó thu nhập của 100% được hưởng lợi từ Trung tâm St. Vinzenz Caritas. Trong tương lai, FCI sẽ tiếp tục xây dựng cùng với St. Vinzenz. 

trở về

// // //