Schanzer
Schanzer
Schanzer

miracle dota 2 Chi tiết người chơi

  • khi nào việt nam đá với trung quốc
Ln
Lena Nickl
Nickl, Lena

phòng thủ

Ngày sinh/01/07/1999

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/Độc thân

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //