Schanzer
Schanzer
Schanzer

mundial 2022 Phụ nữ II - Mùa 2022/23

Kế hoạch trò chơi Phụ nữ II

lịch đa bóng việt nam lịch đa bóng việt nam
Không ngày thời gian Trang Chủ Khách mời Erg NB
1 05.09.2021 14:00 SC Regensburg Fc ingolstadt 04 ii 0: 1
2 12.09.2021 13.30 Fc ingolstadt 04 ii FC Ruderting 2: 2
3 18/09/2021 15.00Schwabthaler SV Fc ingolstadt 04 ii 2: 1
4 26/26/2021 13.30 Fc ingolstadt 04 ii SV frensdorf 5: 2
5 03.10.2021 15.00 Tsv theuern Fc ingolstadt 04 ii 3: 0
6 10.10.2021 13.30 Fc ingolstadt 04 ii SPVGG Greuther Fürth 2: 0
7 16.10.2021 16.30 1.FFC HOF Fc ingolstadt 04 ii 3: 0
8 24.10.2021 13.30 Fc ingolstadt 04 ii Tus xấu ai 1: 1
9 31.10.2021 12,45 FC Stern Munich Fc ingolstadt 04 ii 3: 1
10 06.11.2021 14.30 FC Ezelsdorf Fc ingolstadt 04 ii 1: 2
11 14.11.2021 13.30 Fc ingolstadt 04 ii TSV Schwaben Augsburg 0: 2
12 27/03/2022 13.30 Fc ingolstadt 04 ii SC Regensburg 0: 1
13 02.04.2022 17.00 FC Ruderting Fc ingolstadt 04 ii 4: 0
14 04/10/2022 13.30 Fc ingolstadt 04 ii Schwabthaler SV 3: 1
15 16/04/2022 16:00 SV frensdorf Fc ingolstadt 04 ii 4: 1
16 Ngày 24 tháng 4 năm 2022 13.30 Fc ingolstadt 04 ii Tsv theuern 2: 2
17 30/04/2022 15.00 SPVGG Greuther Fürth Fc ingolstadt 04 ii 1: 1
18 05.05.2022 13.30 Fc ingolstadt 04 ii 1.FFC HOF 2: 1
19 14.05.2022 17.00 Tus xấu ai Fc ingolstadt 04 ii 4: 0
20 22/05/2022 13.30 Fc ingolstadt 04 ii FC Stern Munich 0: 2
21 29 tháng 5 năm 2022 13.30 Fc ingolstadt 04 ii FC Ezelsdorf 2: 2
22 04.06.2022 16:00 TSV Schwaben Augsburg Fc ingolstadt 04 ii 1: 2
// // //