Schanzer
Schanzer
Schanzer

qop dota 2 Chi tiết người chơi

#26
Sarah Schauer
Schauer, Sarah

phòng thủ

Số phía sau/26

Ngày sinh/07/19/2004

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/FC Bayern Munich

Tại FCI kể từ/01.07.2021

thành công/

// // //