Schanzer
Schanzer
Schanzer

reddit dota 2 Chi tiết người chơi

JP
Jessica Patrick
Patrick, Jessica

tiền vệ

Ngày sinh/16/07/2007

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //