dota 2 score Huấn luyện viên

KHÔNG Họ Ngày sinh nhật Chức vụ
Rr Rüdiger Rehm 22/11/1978  Huấn luyện viên
MK Mike Krannich Ngày 26 tháng 6 năm 1972 
TK Thomas Karg 26/07/1984 
Ls Luca Schuster 14/11/1994 
RW Robert Wulnikowski 07/11/1977 
// // //