Schanzer
Schanzer
Schanzer

mondial world cup Cho thấy phân biệt chủng tộc thẻ đỏ

Theo phương châm "Hiển thị phân biệt chủng tộc The Red Card", FC Ingolstadt 04 có liên quan đến bài ngoại và phân biệt đối xử. Chiến dịch này là một sáng kiến ??của Quỹ Bundesliga, được thực hiện hàng năm vào một ngày trận đấu xác định.

Hiệp hội của chúng tôi là viết tắt của chủ nghĩa quốc tế và sự khoan dung và không để lại không gian cho các tuyên bố phân biệt chủng tộc hoặc chống lại.

trở về

// // //