fifa 3 Chi tiết người chơi

#5
Nico Antonitsch
Antonitsch, Nico

Phòng thủ

Con số/5

Ngày sinh nhật/Ngày 30 tháng 9 năm 1991

Nơi sinh/Vienna

Bí danh/Toni / Anton

Kích thước/186 cm

Trắng/83 kg

PGS cuối cùng/FSV Zwickau

Tại FCI kể từ/2019

// // //