Schanzer
Schanzer
Schanzer

tất cả các đội bóng trên thế giới Chi tiết người chơi

FS
Franziska Schmidt
Schmidt, Franziska

tấn công

Ngày sinh/Ngày 29 tháng 12 năm 2006

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //