Schanzer
Schanzer
Schanzer

t1 dota 2 Chi tiết người chơi

DZ
Daniel Ziegler
Ziegler, Daniel

Huấn luyện viên

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng bang xep hang vong loai wc 2022 hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //