Schanzer
Schanzer
Schanzer

templar assassin dota 2 Chi tiết người chơi

JH
Jana Holzer
Holzer, Jana

tấn công

Ngày tỉ số đá banh hôm nay sinh/01/31/2008

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //