Schanzer
Schanzer
Schanzer

thế giới bóng đá Chi tiết người chơi

#4
Ebru Uztyer
Uztyer, Ebru

phòng thủ

Số phía sau/4

Ngày sinh/Ngày 13 tháng 5 năm 1997

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/01.07.2021

thành công/

// // //