Schanzer
Schanzer
Schanzer

thai lan vs viet nam vong loai world cup 2018 Tấm ván

Peter Jackwerth

chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Andreas Mayr

Thành kq vòng loại wc 2022 viên Hội đồng

 

Christoph Heckl

Thành viên Hội đồng

 

Toni Obermeier

Tiếp thị / tài trợ

 

Maximilian Fischer-Statauer

Công việc thanh niên E.V

 

Martin Bergmaier

Công việc của người hâm mộ

Điện thoại: +49 841-88557-0
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: mbe@fcingolstadt.de

Peggy Stecher

Quản lý hành chính E.V.

Điện thoại: +49 841-88557-118
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: ps@fcingolstadt.de

Erich Kolinsky

Giám đốc tài chính

Điện thoại: +49 841-88557-323
Fax: +49 841-88557-126
E-mail: ek@fcingolstadt.de

// // //