Schanzer
Schanzer
Schanzer

top rank dota 2 Chi tiết người chơi

PV
Paula Vidovic
Vidovic, Paula

tiền vệ

Ngày sinh/

Nơi gg di sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //