Schanzer
Schanzer
Schanzer

trang chủ fifa mobile Chi tiết người chơi

Fe
Franziska Erlmeier
Ertlmeier, Franziska

phòng thủ

ltd bd hom nay ngay mai

Ngày sinh/Ngày 19 tháng 4 năm 2005

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //