Schanzer
Schanzer
Schanzer

trang chu f04 Chi tiết người chơi

TG
Tom Geitner
Geitner, Tom

Huấn luyện viên thể thao

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //