Schanzer
Schanzer
Schanzer

tt bong da Chi tiết người chơi

RK
Richard Knechtskern
Knechtskern, Richard

Chuyên gia vật lý trị liệu

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //