Schanzer
Schanzer
Schanzer

ty le keo88 Chi tiết huấn luyện

TK
Thomas Karg
Karg, Thomas

Trợ lý huấn luyện viên phát triển tài năng và khu vực chuyển tiếp

Ngày sinh/26/07/1984

Nơi sinh/

Tên nick/Kargi

Dấu sao/Con sư tử

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/Fci u 21

Tại FCI kể từ/01.07.2021

thành công/

// // //