Schanzer
Schanzer
Schanzer

ty le soi keo Chi tiết người chơi

Vr
Verena Ritzer
Ritzer, Verena

tấn công

Ngày sinh/07.03.2007

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //