uae world cup 2022 Chi tiết người chơi

#37
Pascal Testroet
Testroet, Pascal

Tấn công

Con số/37

Ngày sinh nhật/26/26/1990

Nơi sinh/Bocholt

Bí danh/Paco

Kích thước/185 cm

Trắng/ Kilôgam

PGS cuối cùng/SV Sandhausen

Tại FCI kể từ/2022

// // //