Schanzer
Schanzer
Schanzer

viêt nam đá Chi tiết người chơi

#5
Andrea Heigl
Heigl, Andrea

phòng thủ

Số phía sau/5

Ngày sinh/06/22/2001

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/07/01/2016

thành công/

// // //