Schanzer
Schanzer
Schanzer

việt nam đá bóng trực tiếp Đội huấn luyện

Không Họ Ngày sinh Chức vụ
Rr Rüdiger Rehm 22/11/1978  Huấn luyện viên
MK Mike Krannich Ngày 26 tháng 6 năm 1972  Trợ lí huấn luyện viên
TK Thomas Karg 26/07/1984  Trợ lý huấn luyện viên phát triển tài năng và khu vực chuyển tiếp
Ls Luca Schuster 14/11/1994  Huấn luyện viên điền kinh
RW Robert Wulnikowski 07/11/1977  Huấn luyện viên thủ môn
// // //