Schanzer
Schanzer
Schanzer

việt nam world cup 2022 Chi tiết người chơi

MW
MAIKL Mùa đông
Mùa đông, Maikl

Trợ lí huấn luyện viên

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //