Schanzer
Schanzer
Schanzer

vietnam uae world cup 2022 Xử lý áp phích

Mỗi mảnh là duy nhất: Trong một sự hợp tác với Lebenshilfe Ingolstadt, sẽ có những chiếc túi thiếu Schanzer rất đặc biệt trong tương lai. Áp phích quảng cáo cũ được xử lý thành một phụ kiện độc đáo và có thể được mua trong FCI Fanshop trong tòa nhà chức năng. 100% số tiền thu được quay trở lại Lebenshilfe.

Cái gọi là biểu ngữ lưới, đã xem tất cả những người ủng hộ Schanzer ở nhiều nơi trong và xung quanh Ingolstadt, do đó không được xử lý sau khi sử dụng, nhưng được tái sử dụng vì một lý do chính đáng. Các hội thảo về Life Aid đã làm một công việc tuyệt vời và sản xuất túi người hâm mộ thủ công một lần. FC Ingolstadt 04 rất vui khi kết hợp tính bền vững với các dự án xã hội và có thể cung cấp cho người hâm mộ của họ một phụ kiện rất đặc biệt.

trở về

// // //