Schanzer
Schanzer
Schanzer

vietnam vòng loại world cup Chi tiết người chơi

SW
Simone Wagner
Wagner, Simone

Quản lý bộ phận mitom 90

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //