Schanzer
Schanzer
Schanzer

vn vs uae ngày mấy Chi tiết người chơi

LH
Luisa Hierl
Hierl, Luisa

phòng thủ

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //