Schanzer
Schanzer
Schanzer

vong loai wc bang g Chi tiết người chơi

TL
Đất nước Teresa
Đất, Teresa

tiền vệ cup h

Ngày sinh/07/08/2007

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //