vong loai world cup 2022 khu vuc chau au Chi tiết huấn luyện viên

TK
Thomas Karg
Karg, Thomas

Ngày sinh nhật/26/07/1984

Nơi sinh/

Bí danh/Kargi

Kích thước/ cm

Trắng/ Kilôgam

PGS cuối cùng/Fci u 21

Tại FCI kể từ/01.07.2021

// // //