Schanzer
Schanzer
Schanzer

xếp hạng bảng a Chi tiết người chơi

Lv
Laura Vahnsen
Vahnsen, Laura

tiền vệ

Ngày sinh/02/05/2008

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình twitch tv dota 2 trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //