xoac tv Chi tiết người chơi

#17
Calvin Brackelmann
Brackelmann, Calvin

Phòng thủ

Con số/17

Ngày sinh nhật/22/08/1999

tỷ lệ kèo trực tuyến 88

Nơi sinh/Lüneburg

Bí danh/

Kích thước/196 cm

Trắng/ Kilôgam

PGS cuối cùng/VFB Lzigeck

Tại FCI kể từ/2022

// // //